You are here

Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Công ty VNTower được thành lập năm 2007, chuyên về Quản lý dự án, Tư vấn thiết kế, giám sát thi công. Do tình hình phát triển của công ty và để đáp ứng nhu cầu các dự án, chúng tôi đang cần tuyển dụng một số vị trí sau: