You are here

VNTower có thể làm gì?

Chúng tôi cung cấp các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế có bề dày kinh nghiệm và hiểu biết kỹ thuật vững vàng, có khả năng làm việc độc lập, trung thực, chủ động đề xuất các giải pháp kỹ thuật và tài chính hiệu quả, giúp đem lại sự an tâm thực sự cho khách hàng.

VNTower có năng lực Quản lý dự án, Quản lý xây dựng chuyên nghiệp theo các chuẩn mực quốc tế. Chúng tôi xây dựng các quy trình làm việc dựa trên nền tảng tiêu chuẩn ISO 9001-2008 và các ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại.

VNTower cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp, bao gồm:

Quản lý dự án

 • Lập kế hoạch phát triển dự án
 • Quản lý quá trình Thiết kế
 • Quản lý mua sắm
 • Quản lý chi phí
 • Quản lý rủi ro
 • Quản lý chất lượng
 • Quản lý và điều phối tiến độ
 • Quản lý sức khỏe, an toàn và môi trường
 • Báo cáo và Lưu trữ

Giám sát xây dựng

 • Giám sát thi công trên công trường
 • Đảm bảo sức khỏe, an toàn và môi trường
 • Quản lý vận hành, chạy thử và bàn giao

Dịch vụ khác

 • Thẩm tra thiết kế
 • Thẩm tra dự toán
 • Tối ưu thiết kế
 • Giám sát khối lượng và nghiệm thu thanh toán