Tên dự án

Project’s name

Vinmec Timescity
Tên khách hàng

Client’s name

Công ty cổ phần bênh viện đa khoa quốc tế Vinmec

Vinmec

Địa điểm xây dựng

Location

458 Phố Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

458 Minh Khai Street, Vinh Tuy Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi

Phạm vi công việc

Scope

Thi công kết cấu thép (thép sàn deck, thép mái sảnh, thép, kiến trúc …), Kết cấu Inox-sân đỗ trực thăng phục vụ F1

Fabrication and installation of steel structures ( Steel deck, steel roof…), stainless steel structures

Thời gian thực hiện

Duration

12/2019-02/2020