Tên dự án

Project’s name

Nhà Máy Sản Xuất Dược Phẩm GMP-WHO

GMP –WHO factory

Tên khách hàng

Client’s name

Công Ty Cổ Phần Dược-Vật Tư Y Tế Thanh Hóa

THEPACO

Địa điểm xây dựng

Location

Lô B4,5,6 Khu CN Tây Bắc GA – TP. Thanh Hóa

Lot B4,5,6 Tay Bac Ga IZ ,Thanh Hoa City

Phạm vi công việc

Scope

Xưởng Chiết Xuất và Thuốc Dùng Ngoài

Plant producing health supplements

Thời gian thực hiện

Duration

7/2010-12/2010