Tên dự án

Project’s name

Nhà Kho GSP

GSP Warehouse

Tên khách hàng

Client’s name

Công Ty Cổ Phần Dược-Vật Tư Y Tế Thanh Hóa

THEPACO

Địa điểm xây dựng

Location

Cụm Công Nghiệp Hà Bình Phương, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Ha Binh Phuong IZ – Ha Hoi, Thuong Tin, Hanoi

Phạm vi công việc

Scope

Nhà Kho đạt tiêu chuẩn GSP

GPS Warehouse

Thời gian thực hiện

Duration

1/2010-6/2010