Tên dự án

Project’s name

Gói Thầu WP05 – Hue premium silica sand processing plant

Bid Package WP05- Hue premium silica sand processing plant

Tên khách hàng

Client’s name

Công Ty Cổ Phần ACC244

ACC244

Địa điểm xây dựng

Location

Xã Phong Hiền, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Phong Hien commune, Phong Dien district, Thua Thien Hue Province

Phạm vi công việc

Scope

Thi công lắp dựng kết cấu thép nhà 2,3,4

Construction and installation of steel structures

Thời gian thực hiện

Duration

4/2020-6/2020