Tên dự án

Project’s name

Cung cấp thi công kết cấu thép và tôn bao che các hạng mục cải tạo di dời nhà máy thuốc lá Thăng Long – Phục vụ GPMB Smart City

Supply and Installation of steel structures and steel wall cladding sheets for Tabaco factory’s renovation and relocation works – Site Clearance

Tên khách hàng

Client’s name

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản XAVINCO

XAVICO

Địa điểm xây dựng

Location

Số 233, 233B, 235 Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

233, 233B Nguyen Trai Street, Thuong Dinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi

Phạm vi công việc

Scope

Cung cấp thi công kết cấu thép và tôn bao che các hạng mục cải tạo di dời nhà máy thuốc lá Thăng Long

Supply and Installation of steel structures and steel wall cladding sheets for Tabaco factory’s renovation and relocation works

Thời gian thực hiện

Duration

10/2016-7/2017