Tên dự án

Project’s name

Xây Dựng Trụ Sở Làm Việc Tạm Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hà Nội

Construction of makeshift office space of Hanoi People’s Court

Tên khách hàng

Client’s name

Văn Phòng Tòa Án Nhân Dân Tối Cao

Supreme People’s Court

Địa điểm xây dựng

Location

Ô D29, Khu Đô Thị Mới Cầu Giấy, P. Yên Hòa, Q, Cầu Giấy, Hà Nội

D29, Cau Giay New Urban Area, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi

Phạm vi công việc

Scope

Sản Xuất thi công lắp dựng kết cấu thép

Fabrication and Installation of steel structures

Thời gian thực hiện

Duration

11/2018-01/2019