Tên dự án

Project’s name

Xây Dựng Nhà Ở

Residential housing

Tên khách hàng

Client’s name

Khuất Hoài Nam

Khuat Hoai Nam

Địa điểm xây dựng

Location

93 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

93 Hoang Van Thai Street, Khuong Trung Ward, Thanh Xuan District, Hanoi

Phạm vi công việc

Scope

Thi công và hoàn thiện nhà 7 tầng

Construction and Finishing 7-storey residential house

Thời gian thực hiện

Duration

5/2016-11/2016