Tên dự án

Project’s name

Nhà Biệt Thự Thái Nguyên

Villa in Thai Nguyen

Tên khách hàng

Client’s name

LDP international
Địa điểm xây dựng

Location

Phường Chùa Hang, Thái Nguyên

Chua Hang ward, Thai Nguyen

Phạm vi công việc

Scope

Cung cấp vật tư, nhân công, thi công kết cấu thép Biệt thự, liền kề và các hạng mục phụ trợ

Fabrication and Installation of steel structures of Villa and auxiliary items

Thời gian thực hiện

Duration

4/2020-8/2020