Tên dự án

Project’s name

Vineco Hà Nam

Vineco Ha Nam

Tên khách hàng

Client’s name

Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Phát Triển Nông Nghiệp VINECO

VINECO

Địa điểm xây dựng

Location

Xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Xuan Khe commune, Ly Nhan distr, Ha Nam

Phạm vi công việc

Scope

Thi công xây lắp nhà kính và các hạng mục phụ trợ

Construction and Installation of green houses and auxiliary items

Thời gian thực hiện

Duration

12/2016-10/2017