Tên dự án

Project’s name

Vineco Tam Đảo

Vinexo Tam Dao

Tên khách hàng

Client’s name

Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Phát Triển Nông Nghiệp VINECO

VINECO

Địa điểm xây dựng

Location

Thôn Cơ Quan, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Co Quan village, Gia Khanh town, Binh Xuyen Dist, Vinh Phuc province

Phạm vi công việc

Scope

Thi công xây lắp nhà kính và các hạng mục phụ trợ

Construction and Installation of green houses and auxiliary items

Thời gian thực hiện

Duration

8/2016-5/2017